ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ 2018./2019.

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Четвртак,18.10.2018. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак, 20.11.2018. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак,25.12.2018. године од 19:00 до 20:00 часова

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Четвртак,14.03.2019. године од 19:00 до 20:00 часова
Среда, 17.04.2019. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак,21.05.2019. године од 19:00 до 20:00 часова

                                                                 Директор школе
                                                                         Дарко Егер

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

Написао 31 мар,2015

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЦЕЛОДНЕВНЕ

НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "КНЕГИЊА МИЛИЦА"

  1. Сви облици и видови образовано-васпитног рада са ученицимаобухваћеним целодневхом наставом пороистичу из заједничког плана и програма образовано-васпитног рада у основној школи, с тим што се домаћи задаци ученика организују и извршавају у школи и то као посебни, распоредом предвиђени часови самосталног рада или интегрално са осталим и наставним и другим часовима у школи.
  2. У одељењу целодневне наставе раде два наставника разредне наставе са подједнаким бројем часова у свим видовима рада са ученицима, правилном поделом послова на оба наставника, а редовну наставу наставник изводи из предмета: српски језик, свет око нас, ликовна култура, музичка култура и други наставник из предмета: математика, изборни предмет и физичко васпитање, са циљем постизања корелације у свим областима рада и прожимања свих часова обавезних активности са елементима самосталног рада.
  3. Самостални рад свакодневно траје два школска часа. Он се свакодневно организује из српског језика и математике а повремено у току године из света око нас и изборног предмета. Задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују.
  4. Ученику у целодневној настави могу се плански и педагошки организовано задавати следећи задаци:

                        - читање обавезне школске и домаће лектире

                        - читање листова и часописа за децу

                        - меморисање краћих поетских и прозних текстова

                        - вођење дневника календара природе

                        - извиђање,посматрање и практични радови са записивањем и илустровањем

                        - гледање и слушање одређених позоришних и филмских представа, као и телевизијских емисија

                        - посећивање културно-просветних установа, историјских и других значајних објеката

                        - учествовање у хуманитарним и другим друштвено-корисним акцијама, нарочито оним еколошког карактера

     

    * у слободном времену организују се свакодневно у трајању од најмање 150 минута, не рачунајући време јутарњег прихватања ученика. Те активности имају првенствено рекреативно - забавни карактер и могу бити: радно-техничке, производне и хуманитарне, културно уметничке, спортске и забавне. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованост ученика у оквиру различитих група.

  5. Ученици у целодневној настави имају два оброка (доручак и ручак).
  6. У дневној и недељној организацији наставе школа обезбеђује:

                        - јутарње прихватање које почиње од 7:3о часова

                        - доручак ученика од 7:3о до 7:5о часова

                        - припреме за обавезне преподневне активности

                        - преподневне активности које трају 4 школска часа

                        - рекреативна пауза после трећег часа у трајању од 10 минута уз музику и спортске активности

                        - ручак за ученике од 11:3о до 12:3о часова

                        - поподневне активности у трајању од 3 школска часа од којих је један необавезан за све ученике

                        - завршетак наставних активности је у 15:35 часова.

                        - завршетак послеподневног рада је у 16:3о часова.

  7. Наставници у целодневној настави раде наизменично пре или после подне у току недеље. 
  8. У циљу спречавања физичког, интелектуалног и емоционалног преоптерећења ученика и наставника и заштите њиховог здравља обезбеђује се 

                        - педагошки и психолошки ритмички распоред часова којим се уважава сложеност садржаја програма и потреба за смењивањем мировања и кретања

                        - редовно проветравање радних просторија

                        - орджавање свакодневне личне хигијене у школи

                        - подстицање ученика на самоорганизовање, самопослуживање и самопроверавање

                        - стално настојање да више од половине времена проведеног у школи буде испуњено активностима и начинима рада који обезбеђују динамичне ситуације, кретање

                        - смештај одељења у мирније делове школске зграде са коришћењем ТВ-а

  9. Директор школе и стручни сарадници прате организацију рада и резултате рада у одељењу целодневне наставе
Прочитано 5154 пута Модификовано 20 мар,2018