ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ 2017./2018.

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

Четвртак,19.10.2017. године од 19:00 до 20:00 часова
Среда, 22.11.2017. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак,26.12.2017. године од 19:00 до 20:00 часова

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

Четвртак,15.03.2018. године од 19:00 до 20:00 часова
Среда, 18.04.2018. године од 19:00 до 20:00 часова
Уторак,22.05.2018. године од 19:00 до 20:00 часова

                                                                 Директор школе
                                                                         Дарко Егер

ОТВОРЕНА ВРАТА ЗА НАСТАВНИКЕ

Написао 21 окт,2015

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОТВОРЕНА ВРАТА ЗА НАСТАВНИКЕ 2017./2018.

   

НEПАРНА СМЕНА

   

Ред.бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

СТРУКА

ПРЕДАЈЕ

ОТВОРЕНА ВРАТА

1

Остојић Љиљана

Српски језик

5/1, 6/1, 6/3, 7/1

Понедељак 4.час

2

Цвијовић Љиљана

Српски језик

5/3, 7/5, 8/1, 8/3

Петак 2.час

3

Гојковић Љиљана

Eнглески језик

2/1, 2/5, 3/1, 3/5, 5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3

Уторак 2.час

4

Ђорђевић Светлана

Eнглески језик

1/3, 1/5, 2/3, 3/3, 4/1, 4/3, 7/1, 7/5, 8/1, 8/3

Уторак 5.час

5

Кушић Марина

Ликовна култура

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5, 8/1, 8/3

Среда 2.час

6

Станисављевић Марија

Српски језик

5/5 

Четвртак 1.час

7

Новаковић Тамара

Mузичка култура

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5 8/1, 8/3

Четвртак 3.час

8

Лалић Александар

Историја

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5, 8/1, 8/3

Среда 4.час

9

Рогљић И. Катарина

Географија

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5 8/1, 8/3

Понедељак 4.час

10 Васовић Милета Физика 8/1, 8/3 Четвртак 4.час - парна смена
11 Петровић Даница Физика 6/1, 6/3, 7/1, 7/5 Уторак 6.час

12

Петровић Станојевић Светлана

Mатематика

5/3, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5

Уторак 3.час

13

Вујачић Гордана

Mатематика

5/1, 5/5, 8/1, 8/3

Понедељак 2.час

14

Чепић Данијела

Xемија

7/1, 7/5, 8/1, 8/3

Петак 3.час

15

Којић Маријана

ТИО и ТТ

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5, 8/1, 8/3

Понедељак 3.час

16

Карличић Миланко

ТИО и ТТ

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5, 8/1, 8/3

Понедељак 3.час

17

Чановић Драгана

Физичко васпитање

5/1, 5/3, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5, 8/3

Уторак 4.час

18

Лазић Милош

Физичко васпитање

5/3, 5/5, 8/1

Петак 3.час

19

Милосављевић Дарко

Немачки језик

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5

Понедељак 5.час - парна смена

20

Аранђеловић Анкица

Француски језик и Грађанско васп.

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5, 8/1, 8/3

Среда 3.час

21 Грочић Маја Француски језик 5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5 Понедељак 5.час - парна смена

22

Димитријевић Биљана

Биологија

5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5, 8/1, 8/3

Четвртак 6.час - парна смена

23 Николић Биљана Верска настава 5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3

Понедељак 2.час - парна смена

24 Љубинковић Бранислав Верска настава 7/1, 7/5, 8/1, 8/3  Петак 4.час
25 Ћурчић Татјана Информатика и рачунарство 5/1, 5/3, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1, 7/5, 8/1, 8/3  Петак 4.час - парна смена
         
         
         
       

   

ПАРНА СМЕНА

   

Ред.бр.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

СТРУКА

ПРЕДАЈЕ

ОТВОРЕНА ВРАТА

1

Васић Марина

Српски језик

6/4, 6/5, 7/2, 7/3, 8/2

Среда 4.час

2

Станисављевић Марија

Српски језик

6/2

Уторак 6.час

3

Ђурић Јелена

Српски језик

5/2, 5/4, 7/4, 8/4

Петак 2.час

4

Рогић Љиљана

Енглески језик

2/2, 2/4, 2/6, 3/2, 3/4, 4/2, 4/4, 5/2, 5/4, 6/4

Среда 4.час

5

Рудић Тамара

Енглески језик

1/1, 1/2, 1/4, 6/2, 6/5, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4

Уторак 4.час

6

Грочић Маја

Француски језик

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4

Понедељак 5.час

7

Милосављевић Дарко

Немачки језик

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 7/2, 7/3, 7/4

Понедељак 5.час

8

Гавриловић Ђорђе

Ликовна култура

6/2, 7/2, 8/2, 8/4

Понедељак 3.час

9

Кушић Марина

Ликовна култура

5/2, 5/4, 6/4, 6/5, 7/3, 7/4

Четвртак 5.час

10

Новаковић Јасенка

Mузичка култура

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4

Четвртак 5.час

11

Филиповић Дуња

Географија

5/4, 6/2, 6/4, 8/4

Уторак 3.час

12

Ива Удовичић

Географија

6/5, 7/4, 8/2

Четвртак 4. час

13

Рогљић И. Катарина

Географија

5/2, 7/2, 7/3

Понедељак 4.час - непарна смена

14

Марко Пиштало

Историја

5/2, 6/4, 6/5, 7/2, 7/4, 8/2, 8/4

Петак 4.час

15

Васовић Милета

Физика

6/5, 8/2, 8/4

Четвртак 4. час

16

Ана Манготић

Физика

6/2, 6/4, 7/2, 7/3

Понедељак 4.час

17

Бојиновић Зорка

Mатематика

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 8/4

Понедељак 4.час

18

Савић Драгана

Mатематика

6/5, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2

Среда 3.час

19

Трнавац Десимир

Биологија

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4

Понедељак 4.час

20

Данијела Чепић

Xемија

7/2, 7/4, 7/3, 8/2, 8/4

Петак 3. час

21

Димитријевић Биљана

Биологија

6/5

Четвртак 6. час

22

Поповић Небојша

ТИО

7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4

Среда 3.час

23

Ћурчић Татјана

ТИО

Информатика и рачунарство

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4

Уторак 5.час и Четвртак 3. час

24

Прибићевић Зоран

ТИО и ТТ

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4

Среда 3.час

25

Савичевић Зоран

Физичко васпитање

5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 7/2, 8/2, 8/4

Среда 5.час

26

Лазић Милош

Физичко васпитање

5/2, 5/4, 7/3, 7/4

Петак 3.час

27

Љубинковић Бранислав

Верска настава

8/2, 8/4

Петак 4.час - непарна смена

28

Николић Биљана

Верска настава

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 7/2, 7/4

Понедељак 5.час

29

Лалић Александар

Историја

5/4, 6/2, 7/3

Среда 3.час - непарна смена

30

Аранђеловић Анкица

Грађанско васпитање

5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 6/5, 7/2, 7/3, 7/4, 8/2, 8/4

Среда 3.час - непарна смена

31

Којић Маријана

ТИО

6/2

Понедељак 3.час - непарна смена

32

Карличић Миланко

ТИО

6/5 Понедељак 3.час - непарна смена
                 33  Петровић Даница Физика

7/4                                                    Среда 2.час

Прочитано 7158 пута Модификовано 19 феб,2018

Информације

Ministarstvo prosvete