Летопис 2019-2020

Написао 22 окт,2022

ОШ „Кнегиња Милица“–Летопис за школску 20192020. годину

 

ЈУН

 

 

 • -  Школске 2019-2020. године завршни испит из српског (матерњег) језика, математике и комбинованог теста полагало je укупно 128 ученика, распоређених у 5 одељења. Један ученик је полагао завршни испит под специјалним условима услед развојних потешкоћа. Ове школске године пробни завршни испит и завршни испит организовани су нешто другачије, уз поштовање епидемиолошких мера. Завршни испит је протекао у најбољем реду, у складу са календаром активности. Сви ученици су распоређени у неку од жељених средњих школа.

 • -  Библиотекарка школе је узела активно учешће у реализацији завршног испита, а након завршетка ванредног стања, вратила се уобичајеним активностима библиотекара.

 • -  Ученички парламент и Комисија за хуманитарни рад су учествовали у обележавању Светског дана хране (6.10), Светског дана деце (20.11), Светског дана борбе против СИДЕ, Св.Саве.

 • -  На ликовном конкурсу „Упознајмо птице“ учествовала је учетељица Драженка Пајчин са својим ђацима. Ученица II1 Маша Благојевић добила је прво место на општинском такмичењу 7. јуна, а затим прво место на градском такмичењу 12. јуна.

 • -  Одељењска већ од првог до осмог разреда су радила у свом саставу и одржала све седнице предвиђене планом у току школске 2019-2020. године. На њима је праћена реализација садржаја предвиђених годишњим планом рада. Сви планирани садржаји су реализовани. Након проглашења ванредног стања 16.3.2020. године

услед пандемије COVID-19 вируса све активности одељењских већа одвијале су се путем online комуникације. Направљене су посебне вибер заједнице са руководиоцима свих стручних и одељењских већа, путем којих су одржаване консултације и вршена размена искустава. Након укидања ванредног стања одржани су састанци у складу са препорукама надлежних институција.

 

МАЈ

 

- У другом полугодишту ове школске године планирана је реализација великог броја манифестација. На одржаном састанку Комисије за културну и јавну делатност, 2.3.2020. године, говорило се о реализацији радионица из грађанског васпитања, о манифестацији „Дан уметности“, о прослави Дана школе у мају. Међутим, због увођења ванредног стања одлуком Владе Републике Србије услед актуелне епидемиолошке ситуације, настава се одвијала на даљину и планиране активности нису реализоване, јер је приоритет био спровођење редовне наставе. Због актуелне епидемиолошке ситуације нису одржане ни друге планиране манифестације, планиране за друго полугодиште: сусрет са бакама и декама, Пролећни фестивал, Дани науке итд. У току другог полугодишта, ниједна ваннаставна активност Комисије за заштиту животне средине није реализована због епидемије вируса КОВИД 19.

 

АПРИЛ

 

 

- С обзиром на насталу ванредну ситацију, нисмо успели да у потпуности реализујемо план Црвеног крста, јер обуке и такмичења нису могла да се рализују.

- Током другог полугодишта библиотека школе није радила услед проглашења ванредног стања због пандемије COVID-19 вируса.

- Током школске године школски простор је опреман пригодним и тематским изложбама. До сада је приређено више тематских поставки: „Витраж“, „Живот у далекој прошлости–пећински цртежи“, „Град из маште“, „Чаробна фабрика“ и изложба поводом новогодишњих празника укуључујући и кићење јелке.

 

МАРТ

 

 

 • -  Такмичење Кенгур без граница није одржано због пандемије Ковид 19. Није остварена ни посета од стране наставника ученицима 4. разреда како би се упознали са оним што их очекује у 5. разреду.

 • -  С обзиром на околности у којима се ради у овом периоду, Одељењска већа и Наставничко веће поводом тромесечја нису одржани. Психолошкиња Милена Црнатовић и педагошкиња Вера Ковачевић су у овом периоду рада на даљину биле у контакту са руководиовима већа, као и са наставницима појединачно. Предлозима и саветима су пружиле и помоћ и подршку у оваквом начину рада.

 • -  Због пандемије вируса настава се одржавала електронским путем од 15.3.2020. године.

 • -  Након проглашења ванредног стања због пандемије COVID-19 вируса 16.3.2020. године, све активности Тима за инклузивно образовање одвијале су се путем онлајн и телефонске комуникације. Обављане су консултације са одељењским старешинама и предметним наставницима, саветовање и помоћ при раду са децом којима је потребна додатна подршка, као и са њиховим родитељима. Након истека ванредног стања одржан је састанак Тима, а сва вредновања ИОП-а су обављена у складу са начином рада у ванредним околностима.

   

  ФЕБРУАР

   

   

  - Због пандемије вируса корона и ванредног стања, обустављена су сва даља такмичења „Пријатеља деце“.

 • -  У оквиру наставе на даљину, у другом полугодишту, формиране су и заједнице родитеља на друштвеним мрежама, где су се добијале информације везане за часове и договарало о свим важним питањима.

 • -  На смотри ликовног стваралаштва „Пријатеља деце“ општине Нови Београд на тему дечје карикатуре, под називом „Мали Пјер“, за ученике основних и средњих школа Новог Београда остварени су следећи резултати: Катарина Јованов V1 освојила је 2. место на општинском нивоу, Наташа Матијевић VIII1 освојила је 2. место на општинском нивоу, Михајло Николић V3 освојио је 3. место на општинском нивоу, Тијана Радуловић VI2 освојила је 3. место на општинском нивоу и такође 3. место на градском/окружном нивоу.

 • -  На online ликовном конкурсу „Упознајмо птице“ у организације „Пријатеља деце“ ученица Теодора Михајловић VII3 освојила је 3. место на општинском нивоу.

   

  ЈАНУАР

   

   

 • -  Дана 27.1.2020, обележена је школска слава Свети Сава. Свештеник је исекао славски колач. Свечана приредба Школска слава Свети Сава организована је залагањем и ученичких организација Ученичког парламента и „Пријатеља деце“. Такође, учитељи, наставници верске наставе, српског језика и књижевности, ликовне и музичке културе припремили су програм за приредбу за дан Св.Саве.

 • -  У Еко квизу 17.1.2020, који је организовала Градска чистоћа Београд, учествовале су ученице 6. разреда. Водила их је наставница хемије Данијела Чепић. Ученици седмог и осмог разреда су посетили Сајам науке, у пратњи наставнице хемије Данијеле Чепић.

 • -  Ученичка организација „Пријатељи деце“ пријавила је за општинско такмичење рецитатора двоје деце.

 • -  На ЧОСу у шестом разреду су обрађене теме вршњачко насиље, толеранција и комуникација. Координаторка је била психолошкиња Школе.

 • -  Стручни тим за самовредновање и вредновање рада школе на састанку 10.1.2020. године закључио је да су чланови Тима преузели анкетне листиће и обрадили податке, тј. извршили бројање одговора, да су резултати унети у табеле у којима су

резултати бројања одговора приказани и процентуално, те да се прикупљени подаци уносе као саставни део Извештаја о самовредновању рада Школе за кључну област 6–Ресурси уз анализу показатеља по подручјима вредновања. Чланови Тима сачинили су предлоге мера за унапређење по подручјима вредновања.

 

ДЕЦЕМБАР

 

 

 • -  Током целог првог полугодишта ученици и запослени сакупљали су чепове у акцији „Чеп за хедикеп“. Прикупили смо 235 килограма чепова.

 • -  У току другог полугодишта реализован је здравствено васпитни рад на тему „Болест прљавих руку“, као и „Промоција хуманих вредности“. Ученици су ликовним и литерарним радовима приказивали на који начин штитимо себе и друге, и како и зашто је важно бити хуман.

 • -  Набављене су књиге у складу са одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја о допуни фонда школских библиотека, на основу одлуке школске комисије, издавачких кућа ЈРЈ и Креативног центра.

 • -  Ове школске године није извршена тријажа ученика од стране стручњака из ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, иако је настављена сарадња са поменутом школом и ОШ „Нови Београд“. Остварена је и сарадња са Центром за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови Београд“.

 • -  Дана 27.12.2019, одељенска већа од 1. до 4. разреда су посетила КЦ „Влада Дивљан“ и гледала „Новогодишњу представу“.

 • -  Дана 26.12, одржан је родитељски састанак за родитеље будућих првака у библиотеци школе, где их је психолошкиња школе Милена Црнатовић, упознала са радом школе и дала им одређене смернице. За то време, деца, будући прваци, су

имали организовано време у малој сали за физичко (полигон спретности, музичке игре, кореографије итд) са учитељима садашњих четвртака.

 • -  „Новогодишњи вашар“ је релизован 24.12.2019. године. Поред ученика млађих разреда, учествовали су и петаци, који су са наставницом техничког и информатичког образовања направили украсе. Ученици су показали своје способности правећи крпене и плишане лутке. Део сакупљеног новца је отишао у свратиште за децу, које се налази на Новом Београду, код школе „Радоје Домановић“. Део новца је отишао у хуманитарне сврхе, а део је отишао сваком одељењу, и то се може искористити за различите потребе (за куповину бојица, маркера, књига, за излете, за посету музеју).

 • -  Дана 24.12.2019, организовано је међуодељенско дружење III2 и III3, приликом кога су ученици III2 извели представу „Збрка у леденом дворцу“.

 • -  Дана 17.12.2019, Дора Миловановић V5 освојила је друго место на градском такмичењу у пливању у дисциплини 50 метара леђном техником.

 • -  Дана 8.11, дечаци из 7. и 8. разреда су освојили 2. место на општинском такмичењу у фудбалу.

 • -  Наставници Данијела Чепић, Даница Петровић и Милош Лазић су водили ученике на Сајам науке дана 5.12.2019. године.

 • -  Одржане су радионице на ЧОСу са ученицима петог разреда од стране психолошкиње Милене Црнтовић о електронској култури комуникације

 

НОВЕМБАР

 

- Одржана је радионица са родитељима петог разреда о електронском насиљу међу ученицима и превенцији.

- Остварује се редовна сарадња са МУП-ом Србије, те инспектори и школски полицајци држе предавања ученицима првог, четвртог и шестог разреда на различите теме, пре свега везано за превенцију насиља и безбедност у саобраћају. Школа је остварила и додатну сарадњу т,е инспектори МУП-а на тему насиља разговарају и са ученицима 8. разреда.

- Ученици шестог, седмог и осмог разреда су учествовали на “24. Ревији стваралаштва деце и младих Београда”.

- Новембар је обележило сакупљање слаткиша и играчака поводом акције „Један пакетић, много љубави“. Овим поводом прикупљено је око 80 килограма слаткиша. Такође, прикупљани су слаткиши, гардероба и новогодишњи украси за децу свратишта, као и школски пробор за децу из сигурне куће.

- У новембру је библиотекарка разговарала са ученицима који су заинтересовани за Читалачку значку. Добили су списак књига које је потребно да прочитају и обраде. Читалачка значка ће бити реализована у мају 2020. године.

Дана 26.11, девојчице из 5. и 6. разред су у фудбалу изгубиле у полуфиналу 0:1 од ОШ „Душко Радовић“. Освојиле су 3. место.

- У нашој школи је 23.11.2019. одржан семинар „Одељенски старешина–носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи“ а 24.11.2019. семинар „Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој вештина комуникације и преговарања“.

- Дана 15.11, организовано је дружење са атлетичарком Иваном Шпановић у ОШ „Младост“ за ученике 3. и 4. разреда.

- Дана 6.11, 13.11. и 14.11. су одељенска већа првог, другог и трећег разреда посетила биоскоп „Фонтана“ и гледала филм „Тајни агент Мјау“.

- Дана 13.11.2019, одржано је општинско такмичење „Брзином до звезда“ у спортској хали „Ранко Жеравица“ за ученике 3. и 4. разреда. Градско такмичење је одржано 17.11. 2019. године.

- Дана 12.11, освојено је треће место на градском такмичењу у баскету 3:3 за ученице. Екипу су чиниле: Катарина Кнежевић VIII2, Александра Вујичић VII1, Тамара Благојевић VII1, Тамара Мандић VII1, Петра Поповић VII5.

- На ликовном конкурсу „У част Драгану Лукићу“ у организацији „Пријатеља деце“ општине Нови Београд ученица Катарина Вукоје V1 освојила је 2. место на општинском нивоу, ученик Огњен Лазовић V5 добио је похвалу на општинском нивоу.

 

ОКТОБАР

 

 

- Девојчице из 7. и 8. разред су биле прве на општинском такмичењу и пласирале се на градско такмичење на коме су учествовале 22.10.2019. године.

- Почетком школске 2019-2020. године, учлањени су нови чланови у Црвени крст, а обновљена је чланарина старих заинтересованих чланова. Истовремено ученици су се пријављивали за „Трку за срећније детињство“, која се одржала 5.10.2019. у близини Спортског цента на Бежанијској коси. Ученици и запослени наше школе

одазвали су се обема акцијама, и сакупљена средства прослеђена су Црвеном крсту.

- У октобру je ЦK расписао литерарни и ликовни конкурс „Сунчана јесен живота“ који је посвећен бакама и декама. На овом конкурсу учествовали су ученици од првог до осмог разреда. Ученица Ана Илић II1 освојила је 3. место у категорији ликовних радова.

 • -  У оквиру Дечије недеље, ученичка организација „Пријатељи деце“ организовало је манифестацију „Да право свако–дете ужива лако!“. Ово се односи на тридесет година Конвенције о правима детета. У овом периоду, у нашој школи, је за први и други разред организован полигон препрека, а за трећи и четврти разред турнир између две ватре. Поводом Дечије недеље и ученичке манифестације Радост Европе, у нашој школи традиционално је организован „Јесењи карневал“ 10.10.2019. у којем су учестовала деца 1-4. Разреда и где су ученици представили своје маштовите и креативне маске са јесењим мотивима.

 • -  Хор ОШ „Кнегиња Милица“ учествовао је 9.10.2019. у Дому културе Студентски град на 24. ревији стваралаштва деце и младих Београда–Фестивалу најбољих, поводом Дечије недеље. Наша школа је учествовала са веома запаженим сценско- музичким наступом, обрадом нумере „Дај нам сунца“ из мјузикла „Коса“. Учествовала је група ученика која је спремила пратећу кореографију на часовима музичке секције, а нумеру је извео комплетан хор наше школе. Хорски наступ и кореографију су припремале наставнице музичке културе Јасенка Новаковић и Тамара Новаковић, а сценски изглед је урађен у сарадњи са наставницом ликовне културе Светланом Радоичић.

 

 • -  Од 7.10. до 11.10, одржани су Спортски дани. Ученици првог и другог разреда су имали организоване полигоне спретности, а ученици трећег и четвртог разреда игру „Између две ватре“.

 • -  Дана 8.10.2019, поводом обележавања осам векова аутокефалности Српске православне цркве у београдском Центру „Сава“ одржана је свечана академија под називом „Завет Светога Саве“. Уз хор РТСа, у сали Светосавску химну отпевао је и хор од 800 деце чији саставни део је чинио и хор наше школе.

 • -  Дана 2.10.2019, одељењско веће четвртог разреда је посетило Опленац.

 • -  Првог и другог октобра, стонотенисер наше школе Матија Шепа био је 4. на градском такмичењу. Екипно смо били трећи.

  -

   

  СЕПТЕМБАР

   

   

 • -  Стручни тим за самовредновање и вредновање рада школе на састанку 24.9. упознат је са предложеним инструментима за вредновање 6. кључне области- Ресурси, из Приручника за самовредновање и вредновање рада школе, издање МПНТР РС.

 • -  У септембру и у октобру, библиотекарка Школе је поделила бесплатне уџбенике социјално угроженим ученицима, добијене од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 • -  Свечани пријем првака је, као и сваке године, реализован у организацији ученика другог разреда и њихових учитеља.

  Летопис израдио: Милош Станковић, наставник историје 

Прочитано 949 пута Модификовано 22 окт,2022
Оцени
(0 votes)
ОШ Кнегиња Милица

Основна школа "Кнегиња Милица"; Адреса: Јурија Гагарина 78; Нови Београд, Србија
Директор: Егер Дарко  tel. 011 2277061
Централа: 011 6158031

Website: www.oskneginjamilica.edu.rs
canlı maç izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet Hack forumpaycell bahis sitelerikareasbet girişsiyah bayrak aynasiyah bayrak amirkareasbet girişbetingo girişdeneme bonusu veren siteleryabancı dizi izlegobahis girişasper casinoBakırköy Escortdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerkareasbet girişDeneme bonusu veren casino siteleriBitcoin bahisdigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerGüvenilir Poker Sitelerigüncel bahis forum siteleribetboss şikayetyour honor izleesenyurt escortDeneme Bonusuesbet girişbullbahis girişbenimbahis girişbenimbahisizmir escortesenyurt escortesenyurt escortbeylikduzu escortistanbul escortesenyurt escortistanbul escortesenyurt escortbetturkey twitterholiganbet twittersahabet twitteronwin güncel girişsahabet giriştipobet twitter hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet Sweet Bonanza marsbahis betkom Hacklink satışıporno film izleتنزيل اباحيYeşilköy Escorttambethd pornopuffvozolporno filmfilm gratis pornoporno sexAdana Escortcasinobonanzabetturkey güncel adresbetkom güncel adresbahis com güncel adrestarafbet güncel adresmarsbahis güncel adrescasibom güncel adresBostancı Escortpadişahbet güncel adresprivebet güncel adresturkbet giriş adresbetkolik giriş adressetrabet güncel adressetrabet güncel adresbetvole güncel adresprizmabet güncel adresntvsporbet güncel adressekabet güncel adresbetebetvozolcratosroyalbet giriş adrescratosroyalbet giriş adresBetticketkamagra kaufenbets10casibomcasibom girişcasibomcasibombest10sahabetpiabellacasinograndpashabetcasibom giriş