План јавних набавки за 2018. годину

Преузмите документ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2020./21. ГОДИНЕ

 

Упис деце рођене у периоду од 01.03.2013. године до 28.02.2014. године у први разред у школској 2020/2021. години у нашој школи вршиће се електронским путем од 01.06.2020. до 20.07.2020. године на следећи начин:

 

Родитељи/законски заступници ће преко портала Е-УПРАВЕ а путем услуге еЗаказивање за упис и тестирање детета, моћи да закажу термин за упис и тестирање детета почев од 28.05.2020. године до 10.07.2020. године. Заказивање термина за упис и тестирање детата могуће је и позивом на телефоне секретара школе 064/8085302 и психолога школе 064/8085304 искључиво радним данима у периоду од 10:00 до 14:00 часова почевши од 28.05.2020. године, уколико исти није заказан преко услуге еЗаказивање за упис и тестирање детета.

 

На овај начин једним доласком у школу, у заказаном термину, родитељи/законски заступници ће завршити све активности везане за упис детета у школу. Сва документа потребна за упис нашој школи биће доступна преко портала Е-УПРАВЕ а путем апликације еУпис. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен пре 16.03.2020. године или ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, родитељи/законски заступници ће доставити школи лекарско уверење.

 

Неопходно је да родитељи/законски заступници приликом доласка у школу поштују све мере заштите од вируса COVID – 19 прописане од стране надлежног министарства, обавезно је ношење маске. У школу у заказаном термину долази дете у пратњи једног родитеља/законског заступника прво у канцеларију секретара школе где се обавља упис, потом у канцеларију педагога и психолога школе ради тестирања детета. У канцеларију ПП службе улази само дете а родитељ/законски заступник остаје испред канцеларије и попуњава добијени упитник. Након обављеног тестирања педагог/психолог школе ће родитељу/законском заступнику дати повратну информацију и преузети попуњени упитник. Потом заједно са дететом родитељ/законски заступник одлази из школе.

 

Срећно!

 

                                                                                                                          Дарко Егер, директор, с.р.         

У школи постоји продужени боравак у који су укључени ученици првог и другог разреда. Са њима раде учитељи наше школе који им помажу да успешно преброде све замке које крије почетак школовања. Радно време продуженог боравака у нашој школи је од 7:оо-18:оо часова. У том периоду ваше дете је у потпуности збринуто и ви се можете посветити вашим обавезама.

У рад продуженог боравка биће укључени ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда (за ученике трећег и четвртог разреда се рад организује у складу са одобрењем и финансирањем од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту Београда)

Дневни ритам рада продуженог боравка је следећи:

 

Продужени боравак ОШ „Кнегиња Милица“

Радно време: од 7 часова до 18 часова

 

од 7.00 до 7.30 часова – Прихват ученика

од 7.30 до 8.00 часова – Одлазак на доручак у школску кухињу уз пратњу учитеља

*Ученици који иду на наставу ујутру из боравка уз пратњу учитеља иду на наставу у 7.50 часова.

од 8.00 до 9.00 часова – Слободне активности (говорне вежбе и језичко стваралаштво, математичке игре, ликовно стваралаштво и физичке активности)

од 9.00 до 11.00 часова – Израда домаћег задатка и утврђивање наставних садржаја (учење)

од 11.00 до 12.30 часова –Слободне активности (говорне вежбе и језичко стваралаштво, математичке игре, ликовно стваралаштво и физичке активности, радионице, боравак у школском дворишту)

од 12.30 до 13.00 часова – Одлазак на ручак у школску кухињу уз пратњу учитеља

од 13.00 до 14.00 часова – Слободно време (спортске игре, друштвене игре, игре у школском дворишту, читање дечијих часописа, слушање музике и гледање цртаних филмова)

*Ученици који иду на наставу после подне из боравка уз пратњу учитеља иду на наставу у 13.50 часова.

од 14.00 до 16.00 часова - Израда домаћег задатка и утврђивање наставних садржаја (учење)

од 16.00 до 18.00 часова – Слободне активности (говорне вежбе и језичко стваралаштво, математичке игре, ликовно стваралаштво и физичке активности)

 

Родитељ може доћи по своје дете у било ком временском периоду.

Наставу држи један учитељ, док у продуженом боравку са другим учитељем ради домаћи задатак и учи.

 

Постојање продуженог боравка у школи је од великог значаја за родитеље и децу. Родитељи су веома заинтересовани за овакав вид рада са децом јер на тај начин могу да збрину децу док су они на послу.

Боравак је отворен и за децу чији родитељи не раде, а деца имају проблеме у социјализацији или усвајању градива одређених предмета. Програм васпитно-образовног рада у продуженом боравку прилагођен је психолошко-педагошким карактеристикама деце. Рад у продуженом боравку одвија се према предвиђеном плану и програму који обухвата васпитање и социјализацију ученика, помагање у учењу и раду, стицање радних и хигијенских навика, предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика, организовање и реализовање активности ученика током слободног времена.

Дневни распоред садржи следећи програм:

  • активан одмор
  • пасиван одмор
  • помоћ у учењу и раду (израда домаћих задатака, утврђивање и проширивање обрађеног градива у току наставног процеса)
  • слободне образовне активности: говор и изражавање, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, радно васпитање.

Наведене активности одражавају основна обележја квалитетног провођења слободног времена као што су спонтаност, креативност, индивидуалност.

Овим компонентама остварује се:

  • успостављање равнотеже рада и одмора
  • стварање оптималних услова за даље квалитетно образовање.

 

Преузмите:

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЗА 1. И 2. РАЗРЕД.доц

 

 

Информације

Ministarstvo prosvete